Varovanje osebnih podatkov

1. ZAŠČITA PRAVIC

Z osebnimi podatki v družbi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in pravilnikom, ki ureja varovanje osebnih podatkov v družbi, s katerimi se ureja obdelava osebnih podatkov, postopki in ukrepi zavarovanja le-teh ter odgovornost in nadzor v procesih njihove obdelave. S to izjavo družba določa politiko zbiranja, uporabe in varovanja osebnih podatkov o strankah družbe.

Stranke družbe so lahko fizične ali pravne osebe, pri čemer velja, da se kot osebni podatki razumejo samo podatki fizičnih oseb. Družba spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu ali v neposrednem stiku, varovala skrbno ter v skladu s predpisi. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljala v namene, ki niso zapisani v tej izjavi. Osebne podatke strank lahko družba razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za samo družbo.

2. OMEJENA ODGOVORNOST

Podjetje Plastika Skaza d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.skaza.com/sl in www.skaza.com in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Plastika Skaza d.o.o. bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušal zagotavljati njihovo ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja vsebovanih spletnih vsebin.

Plastika Skaza d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

3. OMEJENA PRAVICA UPORABE VSEBIN

Uporabniki lahko vsebine na spletnem naslovu družbe Plastika Skaza d.o.o. (www.skaza.com/sl in www.skaza.com ) uporabljajo za svoje osebne potrebe, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

4. UPORABA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Stranka (fizična oseba), ki opravi vnos (osebnih) podatkov s tem:

  • dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke stranke v zbirkah osebnih podatkov;
  • dovoljuje družbi izvajanje določenih aktivnosti, ki so pordobneje razloženi v 7. členu, Privolitve in pravice do odjave;
  • izjavlja, da je seznanjen, da lahko od družbe kadar koli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Vse tri alineje se smiselno uporablja tudi pri poslovanju s pravnimi osebami. Družba se zavezuje varovati osebne podatke fizičnih oseb, kakor tudi podatke pravnih oseb, ki jih prejme. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, družba uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, urejene s pravilnikom družbe in skladno z veljavnimi predpisi.

5. PIŠKOTKI

Spletna stran www.skaza.com/sl in www.skaza.com vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani.. 

6. ZBIRANJE PRIVOLITEV

Na ustreznem obrazcu družbe stranka vnese vlogo oziroma povpraševanje po določenem produktu ali storitvi, pri tem pa v vnosno masko vnese naslednje osebne podatke: priimek in ime/naziv, telefon in elektronski naslov.

7. PRIVOLITVE IN PRAVICE DO ODJAVE

S posredovanjem in potrditvijo osebnih podatkov in izpolnitvijo posebnega obrazca (obrazca v fizični obliki ali elektronskega obrazca) se strinja, da lahko družba le-te obdeluje za potrebe neposrednega trženja. Uporabnik lahko v vsakem trenutku prekliče njihovo uporabo za potrebe neposrednega trženja družbe. To stori tako, da posreduje elektronsko pošto na naslov info@skaza.com ali se odjavi na spletni povezavi v nogi elektronskega sporočila. Po preklicu dovoljenja za neposredno trženje bo družba v roku 48ih ur ustavila aktivnosti le-tega in iz svojih evidenc brisala vse osebne podatke stranke, ki so bili pridobljeni pri vnosu soglasja v prijavnem obrazcu.

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih in fizičnih oseb so:

  • za namen neposrednega trženja kot so izobraževalne vsebine, vabila na dogodke, novice o izdelkih, promocijski materiali, ponudbe izdelkov in novosti o blagovni znamki Skaza (Bokashi Organko in trajnostni namizni program) ter področju industrije Skaza;
  • za analizo podatkov za statistične in tržne raziskave;
  • za sklenitev prodajne pogodbe oziroma odgovor na povpraševanje uporabnika po določenem produktu ali storitvi;
  • za vodenje evidence korespondence s stranko.

8. HRAMBA PODATKOV

Podatke pravnih in fizičnih oseb družba hrani v fizični in računalniški obliki najmanj 5 let oziroma do preklica privolitve stranke. Stranka je seznanjena z dejstvom, da ima v skladu z veljavnimi predpisi pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, razen če je ta pravica omejena z veljavno zakonodajo.


Plastika Skaza d.o.o., Albertus Johannes Stegeman, direktor; Dr. Robert Agnič, direktor

Velenje, 10. 12. 2020