Vračilo blaga in reklamacije

Potrošnik ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) možnost, da v roku štirinajstih (14) dni od nakupa oziroma prevzema blaga odstopi od naročila, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od naročila mora biti oddan pisno preko obrazca, dostopnega na spletni strani podjetja. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od naročila.


Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od naročila, ga, nemudoma oziroma najpozneje 14 dni po obvestilu, vrne podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Potrošnik mora vrniti izdelek prodajalcu v stanju, v kakršnem je izdelek prejel. Izdelek ne sme biti poškodovan ali rabljen. Neposredni strošek vračila blaga predstavlja edini strošek kupca v zvezi z odstopom od naročila. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec.


V primeru odstopa od naročila podjetje najpozneje v 14 dneh po prejemu vrnjenega blaga vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne potrošniku plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik.


Ker želimo, da postopek odstopa od pogodbe poteka brez zapletov, smo pripravili kratek seznam, čemu namenite pozornost pri nakupu na daljavo:

  • Previdno odprite embalažo in jo hranite v nespremenjenem stanju, dokler niste v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen (prosimo vas, da nam ob vrnitvi blaga vrnete nepoškodovano originalno embalažo).
  • Pazite, da pri rokovanju z izdelkom ne pride do poškodb in/ali prask, predvsem na izdelkih s črnimi površinami.
  • Poskrbite za pazljivo odstranjevanje morebitnih zaščitnih folij in materialov, ki lahko povzročijo poškodbe na izdelku (predvsem na temnih površinah).


Zagotavljamo, da v primeru normalne uporabe oziroma v skladu s priloženimi navodili (v primeru Bokashi Organko 1, Bokashi Organko 2 in Bokashi Organko 2 Ocean), ni možnosti, da bi se pojavila kakršnakoli napaka zaradi materiala, lastnosti, delovanja, oblike, narave oziroma kakšnega drugega razloga. V primeru, da se pojavi nepravilnost na izdelku oziroma funkcijska napaka posameznega dela izdelka (pipica ali pokrov v primeru Bokashi Organko 1 ter tlačilka ali pokrovček v primeru Bokashi Organko 2 in Bokashi Organko 2 Ocean), le-to, ob ustrezni predložitvi reklamacije, brezplačno zamenjamo. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni ugotovitev napake materiala, lastnosti, delovanja, oblike in narave. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od naročila.


V primerih, ko izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo oz. nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero je potrošnik kupil izdelek, lahko potrošnik prijavi stvarno napako na izdelku, in sicer v roku dveh mesecev od odkritja domnevne napake oz. v roku dveh let, ko je blago prevzel. Reklamacije je možno uveljavljati izključno preko obrazca, dostopnega na spletni strani podjetja, in le v primeru, da potrošnik podjetju predloži vse potrebne informacije in dokazila (v obrazcu označeni z *) ter omogoči pregled izdelka. V primeru pošiljanja blaga po pošti, so stroški pošiljanja na strani kupca. Kupec bo o rešitvi reklamacije obveščen v roku 8 dni od prejetja blaga.


Možnost odstopa od pogodbe, vračilo blaga in uveljavljanje reklamacije ni možno v naslednjih primerih:

  • Izdelkov, narejenih po meri in željah kupca, ni mogoče vrniti ali menjati, ravno tako ni mogoče vrniti ali menjati personaliziranih izdelkov (npr. potiskanih kozarcev). Vračilo, menjava ali reklamiranje personaliziranih izdelkov je možno samo, če se ugotovi, da je pri izdelavi izdelka prišlo do napake, za katero je krivo podjetje in ne potrošnik.
  • Blago, ki je neločljivo pomešano z drugimi predmeti ni primerno za menjavo, vračilo ali reklamiranje.
  • Blago, na katerem so vidne sledi uporabe (prah, dlake, praske, madeži, umazanija) zaradi higienske oporečnosti ni primerno za vračilo ali menjavo.
  • Celoten izdelek Bokashi Organko 1, Bokashi Organko 2 in Bokashi Organko 2 Ocean ni predmet reklamacije.
  • Funkcija celotnega izdelka v primeru kompostnikov Bokashi Organko (fermentacija in nastanek fermentacijske tekočine) ni predmet reklamacije.
  • Vse mehanske poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne oziroma neustrezne uporabe, niso predmet reklamacije. V to so vštete poškodbe oziroma nepravilnosti zaradi mehanskih vplivov, kjer npr. z zunanjo silo povzročimo prasko, poškodbo ali lom izdelka. Primer: če izdelek pade na tla in poči, to ni predmet reklamacije.