apr. 11, 2022 by Plastika Skaza

Skaza predstavlja Bokashi akademijo

Trajnostni razvoj

Vemo, da so biološki odpadki eden največjih sovražnikov okolja. Predstavljajo kar 34 % vseh odpadkov, 57 % odpadkov hrane se sploh ne reciklira. Pristanejo v mešanih odpadkih in v ozračje spuščajo toplogredne pline, posledic teh pa nikakor ne smemo spregledati.

How does food waste become a new resource

Biološke odpadke vsak izmed nas proizvaja vsak dan. V zadnjih dveh letih se je zaradi pandemije covid-19 količina odpadne hrane v gospodinjstvih še povečala, in to za kar sedem odstotkov. Manj pa se je recikliralo, obdelava bioloških odpadkov v bioplinarnah in kompostarnah se je zmanjšala za devet odstotkov. To so podatki, ki jih je za Slovenijo objavil slovenski statistični urad. Zavedanje in znanje o pravilnem ravnanju z biološkimi odpadki se zdita ob omenjenih dejstvih še pomembnejši.

Throwing fermented mass into the organic waste container

Za vse, ki vas zanima problematika bioloških odpadkov in želite odgovorno pristopiti k reševanju tega globalnega problema, Skaza predstavlja Bokashi akademijo. Namenjena je vsem, ki se zavedate, da se pravilno ravnanje z biološkimi odpadki prične v domu, na prav vsakem kuhinjskem pultu. S spremljanjem vsebin, ki jih ponuja Bokashi akademija, boste izvedeli, kako v krogu ravnanja z odpadki pravilno uporabljati rešitve, kot sta dnevna posodica za organske odpadke Organko Daily in kompostnik Bokashi Organko. »Naša želja je v prihodnje zgraditi globalno skupnost, ki bi si med seboj izmenjevala izkušnje in dobre prakse pri ravnanju z biološkimi odpadki ter smotrni rabi resursov, ki nastanejo po kompostiranju,” ob ustanovitvi akademije razloži Jelena Rašula, idejni vodja projekta Bokashi akademija in vodja digitalnih projektov v Skazi.

Bokashi Organko family

Akademija je sestavljena iz več modulov, vsi so podprti z video vsebinami in primeri dobrih praks. »Bokashi akademija ponuja odgovore, kako v lastnem gospodinjstvu pravilno zbirati in obdelati biološke odpadke, kako pravilno uporabljati bokashi resurse in kako s pomočjo bokashi metode zapreti zanko organskih odpadkov,« še doda Anja Damjanović, sokreatorka projekta Bokashi akademija in specialist tržnega komuniciranja v Skazi. Na takšen način bomo spoznali in razumeli, zakaj vsak izmed nas s pravilnim zbiranjem, ločevanjem in predelavo bioloških odpadkov dela dobro za planet in kako s pomočjo bokashi kompostiranja v naših domovih narediti prvi korak k bolj trajnostnem načinu življenja.

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si