Skip to content
Importance of technological capability - automated production line

Inovacije in projekti

Nenehno se razvijamo in iščemo nove rešitve, pa naj gre za vpliv na industrijo, naša delovna mesta ali izdelke za končne potrošnike.
Innovative solutions
Collaborating with us means constant innovation. We bring fresh perspectives and solutions to the table, ensuring that your projects are technologically advanced. Our innovative force drives your offerings beyond traditional projects, giving you a strong competitive place and setting new standards in your industry.
High-quality deliverables
Trust us with your projects, and secure access to high-quality results. Our dedicated team manages the entire product development process with precision and care, guaranteeing that the end result exceeds industry standards. Your reliable and durable products will present our strong collaborative efforts.
Lower total cost of ownership (TCO)
Our focus on optimizing the entire product development process translates into a lower TCO for you. By strategically managing production costs and proposing alternative sustainable materials, we boost your projects' financial efficiency and contribute to a more sustainable business model that aligns with market expectations.
Sustainability integrated
When you collaborate with us, sustainability is vital to our process. We incorporate sustainable practices at every stage of development, from material selection to production optimization. This aligns your projects with eco-conscious consumer demands and positions your brand as a responsible leader in your industry.

IŠČETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA V SLOVENIJI?

Inovativni projekti, s katerimi spreminjamo industrijo

DIGITALIZACIJA 5.0

Aktivno sodelujemo pri našem projektu Digitalizacija 5.0. Kot ključni akter združujemo moči z drugimi podjetji in izkoriščamo svoje strokovno znanje za spodbujanje inovacij in trajnostni industriji plastike. Naše sodelovanje se osredotoča na uvajanje novih tehnologij, vključno z digitalnim potnim listom izdelka, strojnim vidom z umetno inteligenco in različnimi oblikami avtomatizacije proizvodnje. Projekt, vreden več kot 4,2 milijona evrov, je pomemben korak v smeri industrije 5.0, saj poudarja krepitev vloge zaposlenih in ne popolne avtomatizacije. Naše sodelovanje poudarja našo predanost spodbujanju pozitivnih sprememb v industriji in prispeva k bolj trajnostni prihodnosti. Novice o tem projektu »

LFIA-REC

Ker imamo pri projektu ključno vlogo, smo zavezani preoblikovanju ravnanja z odpadki po pandemiji covida-19. V sodelovanju z vodilnimi partnerji, med katerimi je tudi Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, se osredotočamo na učinkovito recikliranje zavrženih testov na osnovi nanodelcev zlata. Z razstavljanjem in ločevanjem sestavnih delov, kot sta zlato in plastika, želimo zmanjšati vpliv sežiganja na okolje, omejiti emisije toplogrednih plinov in spodbujati načela krožnega gospodarstva. Ta pobuda, ki je usklajena z akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo in jo financira Norveški finančni mehanizem, namerava razviti inovativen postopek za recikliranje hitrih testov v sekundarne surovine visoke vrednosti ter spodbujati trajnost in najboljše prakse na področju recikliranja. Novice o tem projektu »

LIFE21-ENV-PL-PLASTICLIFECYCLE

V sodelovanju s podjetji INVESTEKO SA, THE NEW RAW, EkoPartner, EFOE in IETU smo vodilni na področju recikliranja mešanih odpadkov iz trde plastike. Skladno z evropsko strategijo za plastiko želimo do leta 2025 povečati delež reciklirane plastike v novih izdelkih. Financiranje te pobude je zagotovljeno v okviru programa LIFE Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe. Osredotočamo se na vzpostavitev modularnega prototipnega sistema za sestavljanje reciklažnih materialov, ki prispeva k sistematičnemu uvajanju recikliranih materialov v izdelke. Ta projekt z naslovom »Rešitev za ravnanje z mešanimi trdimi odpadki iz PLASTIKE z uporabo pristopa krožnega gospodarstva; LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle« ima ocenjeno vrednost 3.830.295,05 EUR in sofinanciranje v višini 2.298.174,00 EUR. Novice o tem projektu »

INCREACE

Pri evropskem raziskovalnem projektu INCREACE, ki ga financira program Obzorje Evropa, imamo kot edini slovenski partner pionirsko vlogo. V okviru projekta vodimo ključno raziskovalno študijo in se osredotočamo na razvoj naprednih reciklažnih materialov za električne pametne števce in polnilne postaje za električna vozila. Projekt obravnava izziv strogih varnostnih zahtev, ki omejujejo uporabo recikliranih materialov v električni opremi. Uspešen razvoj reciklažnih materialov bo pomenil preboj, saj bo prispeval k širšim ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in preprečevanja onesnaževanja s plastičnimi odpadki. Ta pobuda nas postavlja na vodilno mesto na področju trajnostnih rešitev in je skladna s ciljem evropske strategije za plastiko za povečanje uporabe reciklirane plastike v izdelkih z visoko vrednostjo. Novice o tem projektu »

SKAZA_Digitalizacija5.0_1920x1080_SLO
Plastika Skaza | Why Skaza | Innovation & co-founded projects

V Plastiki Skaza inoviramo čisto vse plati našega delovanja

 • Development supplier | Concept & Design Development

  1 – Razvoj koncepta in dizajna

  Podajamo usmeritve in optimiziramo trajnostno zasnovo izdelkov in funkcionalnost sestavnih delov ter izbiramo reciklirane ali materiale na biološki osnovi. Naš poudarek na trajnosti zagotavlja funkcionalnost in okoljsko odgovornost izdelkov.

 • Development supplier | Engineering

  2 – Inženiring

  Naša zaveza je načrtovati in izvajati optimizirane in stroškovno učinkovite postopke brizganja plastike. Izvajamo študije izvedljivosti in našim partnerjem zagotavljamo najučinkovitejše rezultate skupnih stroškov lastništva.

 • Development supplier | Tooling

  3 – Orodja

  Sodelujemo z zaupanja vrednimi, dolgoročnimi partnerji, ki zagotavljajo hiter in učinkovit postopek izdelave orodij, hkrati pa skrbijo za njihovo pravilno skladiščenje in vzdrževanje.

 • Development Supplier | Mass Production & Manufacturing

  4 – Masovna proizvodnja in izdelava

  Z več kot 55 stroji za brizganje od 50 do 1000 ton zapiralne sile obdelujemo vse velikosti izdelkov. Naša 15.400 m2 velika proizvodna površina je pripravljena za masovno proizvodnjo, ki lahko letno proizvede na milijone enot.

 • Development supplier | Tooling

  5 – Optimizacija procesov

  Z digitalizacijo optimiziramo procese, racionaliziramo delovne prostore in zmanjšamo količine odpadnega materiala. To zagotavlja stalno učinkovitost tudi po prehodu projekta v proizvodno fazo.

 • Development Supplier | Highest Quality-Controlled Process

  6 – Strogo nadzorovana kakovost

  Naše stroge metodologije nadzora procesov so zasnovane tako, da zmanjšujejo količino odpadnega materiala in porabo energije, kar povečuje trajnosti in zmanjšuje stroške.

 • Development Supplier | Logistics

  7 – Logistika

  Naš pristop se osredotoča na učinkovit proces z zmanjšanjem prevoznih poti, skrajšanjem čakalnih časov, uvedbo zelenih tehnologij in uporabo trajnostnih metod pakiranja v proizvodnem procesu.

 • Development Supplier | Sales & Marketing

  8 – Prodaja in trženje

  Naše lastne zmogljivosti na področju prodaje in trženja upravljajo serijsko distribucijo, veleprodajo in izdelke lastne blagovne znamke, ki so posebej zasnovani iz reciklirane plastike in izdelani za odgovorno ravnanje z organskimi odpadki.

ZAČNIMO SKUPAJ VAŠ NASLEDNJI PROJEKT