Skip to content
srcek_3000x700px

ZAKAJ SODELOVATI S PODJETJEM SKAZA?

Smo v Sloveniji, osrčju EU, in zagotavljamo visokokakovostne izdelke, s poudarkom na rešitvah iz reciklirane plastike.

IŠČETE ZANESLJIVEGA PARTNERJA V EVROPI?

NAŠA VIZIJA

Smo prva izbira partnerjev za razvoj trajnostnih rešitev in izdelkov iz plastike.

NAŠE POSLANSTVO

Soustvarjamo trajnostno usmerjene rešitve za vsakodnevno rabo, s katerimi ozaveščamo ljudi in prispevamo k čistejšemu okolju.

NAŠE VREDNOTE

  • Delujemo ODGOVORNO do sebe, sodelavcev, podjetja, okolja in celotne družbe.
  • Izzive rešujemo POGUMNO, z iskanjem navdihujočih rešitev.
  • Z NAPREDKOM izboljšujemo kakovost storitev, izdelkov in delovanja.
  • V materiale, procese in delovno okolje vpeljujemo TRAJNOST.
  • S čvrstim povezovanjem na različnih projektih izboljšujemo ODNOSE.

SKUPAJ ZAŽENIMO VAŠ NASLEDNJI PROJEKT

Certifikati in nagrade

Presegamo pričakovanja že od leta 1977

Od začetne ideje do končnega izdelka se nenehno osredotočamo na kakovost.

1
Standardi in zahteve

Naša zavezanost kakovosti je temelj našega sistema upravljanja. Skladno s standardi ISO 9001 in zahtevami strank smo usmerjeni v proizvodnjo visokokakovostnih izdelkov. Osredotočamo se na brezhibne procese brez napak in zamud ter na zadovoljstvo zaposlenih, s čimer spodbujamo kulturo nenehnih izboljšav.

2
Varstvo okolja

Skladno s standardi ISO 14001 in okolijsko zakonodajo dajemo prednost varstvu okolja. Zmanjšujemo svoj vpliv na okolje z dejavnostmi, kot so oblikovanje pametnih rešitev z reciklirano plastiko in plastiko biološkega izvora ter učinkovita raba energije in ravnanje z odpadki. Ozaveščamo in obveščamo zainteresirane strani o spremembah ter tako dokazujemo svojo odločenost za trajnostno delovanje.

3
Zdravje in varnost zaposlenih

Zdravje in varnost naših zaposlenih sta skladno s standardi ISO 45001 nepogrešljivi sestavini našega sistema upravljanja. Zagotavljamo varno delovno okolje, zmanjšujemo nevarnosti in redno usposabljamo zaposlene, s tem pa izboljšujemo kakovost, okoljisko ravnanje ter zdravje in varnost pri delu. S tem je zagotovljeno dobro počutje naših dragocenih članov ekipe.

STOPITE V STIK Z NAŠIMI STROKOVNJAKI