Skip to content

Politika kakovosti, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu

Kakovost, upravljanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih so bistveni del upravljanja podjetja Skaza.

Plastika Skaza, specialist v predelavi plastike, je sprejela integrirano politiko v skladu z zakonodajo, standardi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in s standardi odjemalcev. S politiko so seznanjeni vsi zaposleni in je na voljo vsem zainteresiranim stranem. Politika Plastike Skaza je:

 

 • Izdelava izdelkov, ki so v skladu z zahtevami odjemalcev in presegajo njihova pričakovanja.
 • Kakovost in varnost izdelkov;
 • Tesno sodelovanje z dobavitelji in odjemalci z namenom racionalizacije delovanja in zmanjšanje nepravilnosti;
 • Delo v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo na področju varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu, ter zakoni nanašujoč se na izdelke;
 • Nenehne izboljšave in posodabljanje sistema vodenja kakovosti, varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu;
 • Usposabljanje posameznikov za timsko delo ter spodbujanje k sodelovanju za aktivno prispevanje k nenehnemu izboljševanju;
 • Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljni zaposleni.
 • Razvoj in snovanje pametnih rešitev iz okolju prijaznejših materialov;
 • Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in strmenje k trajnosti;
 • Učinkovita raba energije in naravnih virov, ter skrbno ravnanje z odpadki;
 • Ozaveščanje in informiranje zaposlenih, dobaviteljev, odjemalcev in ostalih deležnikov o spremembah v podjetju;
 • Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenim;
 • Minimiziranje nevarnosti na delovnih mestih in zagotavljanje osebne varovalne opreme;
 • Redno usposabljanje zaposlenih, ki s svojim ravnanjem vplivajo na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje. 

Izvršni direktor podjetja Plastika Skaza d.o.o.

Igor Skaza

 

Vodja kakovosti podjetja Plastika Skaza d.o.o.

Benjamin Hostnikar

We Cover It All.

Innovation and sustainability in every phase of collaborating with us

 • Development supplier | Concept & Design Development

  1 - Concept & Design Development

  We offer guidance and optimization on sustainable product design, component functionality, and selecting recycled or bio-based materials. Our focus on sustainability ensures that products are both functional and environmentally responsible.
 • Development supplier | Engineering

  2 - Engineering

  Our commitment is to plan and execute optimized and cost-efficient plastic injection molding processes. We conduct feasibility studies and ensure the most effective TCO outcomes for our partners.
 • Development supplier | Tooling

  3 - Tooling

  We collaborate with trusted, long-term partners to ensure a rapid and efficient tooling process while maintaining the right storage and maintenance of the tools.
 • Development Supplier | Mass Production & Manufacturing

  4 - Mass Production & Manufacturing

  With a machine park featuring over 55 injection molding machines, ranging from 50 to 1,000 tons of clamping force, we can handle all product sizes. Our 15,400 m2 manufacturing area is primed for large-scale production, capable of delivering millions of units annually.
 • Development supplier | Tooling

  5 - Continuous Improvements

  We embrace digitalization to optimize processes, streamline workspaces, and reduce material waste. This ensures ongoing efficiency even after the project transitions to the production phase.
 • Development Supplier | Highest Quality-Controlled Process

  6 - Highest Quality-Controlled Process

  Our strict process control methodologies are designed to reduce material waste and minimize energy consumption, enhancing sustainability and reducing costs.
 • Development Supplier | Logistics

  7- Logistics

  Our approach focuses on an efficient process by minimizing transportation routes, reducing wait times, introducing green technologies, and utilizing sustainable packaging methods in the production process.
 • Development Supplier | Sales & Marketing

  8 - Sales & Marketing

  Our in-house capabilities in sales and marketing manage the bulk distribution, wholesale, and private label of our own-brand products, specifically designed from recycled plastics and made for responsible organic waste handling.