Politika kakovosti, varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu

Plastika Skaza, specialist v predelavi plastike, je sprejela integrirano politiko v skladu z zakonodajo, standardi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in s standardi odjemalcev. S politiko so seznanjeni vsi zaposleni in je na voljo vsem zainteresiranim stranem. Politika Plastike Skaza je:

 

 • Izdelava izdelkov, ki so v skladu z zahtevami odjemalcev in presegajo njihova pričakovanja.
 • Kakovost in varnost izdelkov;
 • Tesno sodelovanje z dobavitelji in odjemalci z namenom racionalizacije delovanja in zmanjšanje nepravilnosti;
 • Delo v skladu z zakonskimi zahtevami, ki veljajo na področju varovanja okolja, varnosti in zdravja pri delu, ter zakoni nanašujoč se na izdelke;
 • Nenehne izboljšave in posodabljanje sistema vodenja kakovosti, varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu;
 • Usposabljanje posameznikov za timsko delo ter spodbujanje k sodelovanju za aktivno prispevanje k nenehnemu izboljševanju;
 • Nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljni zaposleni.
 • Razvoj in snovanje pametnih rešitev iz okolju prijaznejših materialov;
 • Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in strmenje k trajnosti;
 • Učinkovita raba energije in naravnih virov, ter skrbno ravnanje z odpadki;
 • Ozaveščanje in informiranje zaposlenih, dobaviteljev, odjemalcev in ostalih deležnikov o spremembah v podjetju;
 • Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja zaposlenim;
 • Minimiziranje nevarnosti na delovnih mestih in zagotavaljanje osebne varovalne opreme;
 • Redno usposabljanje zaposlenih, ki s svojim ravnanjem vplivajo na kakovost, ravnanje z okoljem ter poklicno varnost in zdravje. 

Izvršni direktor Plastika Skaza d.o.o.

Igor Skaza

 

Vodja Kakovosti Plastika Skaza d.o.o.

Benjamin Hostnikar