Politika sistema vodenja

Kakovost, ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih so sestavni del vodenja podjetja Skaza.

Zavezani smo k doseganju najvišjih standardov kakovosti v vsem, kar počnemo, vključno z ustvarjanjem vsebin, procesov, storitev in izdelkov. Rezultat je preprost: s strastjo, predanostjo in znanjem pripeljemo ideje do ravni, ki spremenijo pričakovanja ljudi. Naši cilji so usmerjeni k uresničevanju sanj naših strank ter posledično k dvigovanju zadovoljstva le-teh kot tudi naših lastnikov, zaposlenih in okolja, v katerem delujemo.

Delujemo po načelih trajnostnega razvoja. Inovativnost usmerjamo v rešitve, prijazne do ljudi, do skupnosti in seveda do narave. Svoje uspehe povezujemo z družbeno odgovornimi projekti. Želimo zagotoviti stalni razvoj, prispevati k zmanjševanju porabe energije, izboljšanju bivalnega okolja, zmanjšanju obremenjevanja narave ter skrbimo za varnost pri delu in s tem ohranjamo zdravje zaposlenih. Zavedamo se tudi svoje družbene odgovornosti, zato delujemo v skladu z veljavnimi zakoni, načeli človekovih pravic in delovnih razmerij ter izpolnjujemo svoje obljube do vseh sodelujočih.

Sistem vodenja smo zasnovali na zahtevah mednarodnih standardov kakovosti po ISO 9001:2015, ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015 ter zdravja in varnosti pri delu po ISO 45001.

Pri delu nas vodijo vrednote, s katerimi presegamo pričakovanja: odgovornost, pogum, napredek, trajnost in odnosi.

Naša zavezanost kakovosti, okolju in zaposlenim:

  • Kakovost in varnost izdelkov je na prvem mestu, zato zagotavljamo izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja naših kupcev.
  • Tesno sodelujemo z dobavitelji z namenom racionalizacije delovanja in zmanjšanje nepravilnosti.
  • Stremimo k trajnostnemu razvoju in zagotavljamo zdravje in dobro počutje naših zaposlenih.
  • Spremljamo delovanje kakovosti, sprejemamo ukrepe za izboljšanje in prilagajanje spreminjajočim se potrebam trga..
  • Delujemo timsko delo in spodbujamo nenehne izboljšave. Posameznike usposabljamo za delo v skupinah, za aktivno prizadevanje in prispevanje k nenehnemu izboljševanju.
  • Spodbujamo inovacije, saj želimo zagotoviti, da so najboljše prakse razširjene po celotnem podjetju.
  • Razvoj usmerjamo k snovanju pametnih rešitev iz najbolj zelenih alternativnih materialov.
  • Stalno se osredotočamo na izboljšanje učinkovitosti in sledljivosti procesov.
  • Gradimo rast skozi tesne partnerske odnose z našimi kupci.
  • Prizadevamo si za: nič napak, nič zakasnitev, nič neskladnosti in zadovoljne zaposlene.