Skip to content
Sustainable communities - Skaza & Endava

Trajnostne skupnosti

Oglejte si, kako več skupnosti in podjetij uporablja naše izdelke za učinkovito ravnanje z organskimi odpadki.

ZAŽENITE NOV PROJEKT V VAŠI SKUPNOSTI

Zmanjšanje količine organskih odpadkov za 25 %

Spremenili smo način, kako skupnosti ravnajo z organskimi odpadki. Zaradi fermentacije Bokashi v naših kompostnikih se količina organskih odpadkov zmanjša za 25 %.

Nižji stroški organskih odpadkov in transporta

Medtem ko se stroški ravnanja z organskimi odpadki zaradi nepravilnega sortiranja povečujejo, kompostniki Organko ponujajo odgovoren način zbiranja.

Boljša predelava organskih odpadkov in kompost

Kompostniki Organko učinkovito fermentirajo ostanke hrane in jih spremenijo v osnovo komposta, ki je bogata s hranili in pripravljena za razgradnjo. 

Povečanje rodovitnosti tal z uporabo fermentirane mase

Organkova fermentirana masa obogati tla ter s svojimi organskimi snovmi, bogatimi s hranili, in koristnimi mikroorganizmi pripomore k bolj zdravim pridelkom.

We Cover It All.

Innovation and sustainability in every phase of collaborating with us

 • Development supplier | Concept & Design Development

  1 - Concept & Design Development

  We offer guidance and optimization on sustainable product design, component functionality, and selecting recycled or bio-based materials. Our focus on sustainability ensures that products are both functional and environmentally responsible.
 • Development supplier | Engineering

  2 - Engineering

  Our commitment is to plan and execute optimized and cost-efficient plastic injection molding processes. We conduct feasibility studies and ensure the most effective TCO outcomes for our partners.
 • Development supplier | Tooling

  3 - Tooling

  We collaborate with trusted, long-term partners to ensure a rapid and efficient tooling process while maintaining the right storage and maintenance of the tools.
 • Development Supplier | Mass Production & Manufacturing

  4 - Mass Production & Manufacturing

  With a machine park featuring over 55 injection molding machines, ranging from 50 to 1,000 tons of clamping force, we can handle all product sizes. Our 15,400 m2 manufacturing area is primed for large-scale production, capable of delivering millions of units annually.
 • Development supplier | Tooling

  5 - Continuous Improvements

  We embrace digitalization to optimize processes, streamline workspaces, and reduce material waste. This ensures ongoing efficiency even after the project transitions to the production phase.
 • Development Supplier | Highest Quality-Controlled Process

  6 - Highest Quality-Controlled Process

  Our strict process control methodologies are designed to reduce material waste and minimize energy consumption, enhancing sustainability and reducing costs.
 • Development Supplier | Logistics

  7- Logistics

  Our approach focuses on an efficient process by minimizing transportation routes, reducing wait times, introducing green technologies, and utilizing sustainable packaging methods in the production process.
 • Development Supplier | Sales & Marketing

  8 - Sales & Marketing

  Our in-house capabilities in sales and marketing manage the bulk distribution, wholesale, and private label of our own-brand products, specifically designed from recycled plastics and made for responsible organic waste handling.
Bokashi Organko fermented mass can be used as a quality compost base

Skupnost: Sustainable City Dubaj (ZAE)

Kako so se organski odpadki spremenili v nov vir za rast hrane?

V Dubaju je devet restavracij aktivno vključenih v pobudo za kompostiranje z uporabo našega največjega kompostnika Bokashi Organko XL. Pri tem gre predvsem za zbiranje nekuhanih kuhinjskih odpadkov za kompostiranje po metodi Bokashi. Vsaka restavracija je opremljena z desetimi kompostniki Bokashi Organko XL, ki so strateško nameščeni v določenih prostorih za odpadke in prispevajo k učinkovitemu ravnanju s kuhinjskimi odpadki. V okviru projekta se uporablja poseben del zemljišča za zakopavanje fermentirane mase Bokashi, kjer se organski odpadki spreminjajo v kompost, ki se ga razdeli prebivalcem in podjetjem, povezanim z gojenjem zelišč. Prvi uspeh v restavracijah lahko privede do širitve na turistične objekte, kar odraža zavezanost ekološki prijaznosti in odgovornosti.

Z uporabo kompostnikov Organko Bokashi XL so dosegli naslednje:

 • Od junija do avgusta 2023 je bilo ponovno uporabljenih 1367 kg ostankov hrane.
 • Povečala se je količina komposta, in septembra 2023 dosegla več kot 2000 kg.
 • Prispevali so k trajnostnemu sistemu ravnanja z odpadki, saj so kuhinjski ostanki pretvorjeni v dragocen kompost, ki se distribuira po vsem mestu.
 • Angažirali so navdušene lastnike restavracij, ki se zavzemajo za okolju prijazne in odgovorne prakse odstranjevanja odpadkov.
Dubai-restaurant

Občina: Saint-Omer (Francija)

Kako je francoska občina sofinancirala kompostnike Organko?

Občina Saint-Omer v Franciji je vodilna na področju odgovornega ravnanja z organskimi odpadki. S sofinanciranjem nakupa kompostnikov Bokashi Organko je občina svojim prebivalcem omogočila bolj trajnosten pristop. S povračilom do 75 % stroškov nakupa so ti kompostniki zdaj dostopni skupnosti. Postopek je preprost in učinkovit: Občani, ki so v izbranih trgovinah kupili kuhinjske kompostnike Bokashi Organko, lahko od mesta zahtevajo vračilo kupnine. Ob določenih sobotah oddajajo fermentirane odpadke, ki se nato uporabijo za gnojenje javnih zelenih površin. Ta pobuda je spodbudila tesno povezanost skupnosti, ki vsakemu kosu zavržene hrane vdihne novo življenje in se zavzema za trajnostno, krožno rešitev za organske odpadke.

S kuhinjskimi kompostniki Bokashi Organko so dosegli naslednje:

 • Zaprta zanka za organske odpadke
 • Zagotovljeno pravilno ločevanje organskih odpadkov v gospodinjstvih
 • Ponovna uporaba organskih odpadkov v skupnosti
 • Ljudje imajo dostop do novo pridobljenih virov
One-hand emptying of Organko Daily in the Bokashi Organko 2 composter - image - low res 1986000

Komunalno podjetje: Snaga, Maribor (Slovenija)

Kako je komunalno podjetje zmanjšalo stroške in količino odpadne hrane?

Mesto Maribor, Slovenija, je s partnerstvom med družbama Skaza in Snaga Maribor naredilo inovativen korak v boju proti številnim izzivom, povezanim z organskimi odpadki. Njihov skupni cilj je bil odpraviti težave, kot so plastične vrečke v zabojnikih za organske odpadke, nepravilno ločevanje odpadkov v gospodinjstvih in slaba kakovost komposta. Z razdelitvijo več kot 400 kompostnikov Bokashi Organko svojim prebivalcem je skupnost naredila velik korak k reševanju teh težav.

Rezultat vrtnih kompostnikov Bokashi Organko Garden v dvomesečnem pilotnem projektu:

 • Zagotovljeno pravilno ločevanje organskih odpadkov v gospodinjstvih
 • Zmanjšanje stroškov zbiranja odpadkov za 25 % zaradi zmanjšanja količine zaradi kompostiranja Bokashi
 • Nižji stroški sortiranja odpadkov v njihovih obratih (brez plastičnih vrečk, boljše kakovosti)
 • Pridobivanje bolj hranljivega komposta

Podjetje: Endava, Ljubljana in Maribor (Slovenija)

Kako lahko zmanjšate količino organskih odpadkov na delovnem mestu?

V poslovnem svetu verjamemo, da se trajnost začne na delovnem mestu. V prizadevanjih za bolj trajnostne poslovne prakse smo se povezali s podjetjem Endava, ki je pionir na področju odgovornega ravnanja z organskimi odpadki v svojih pisarnah. V svetu, kjer odpadna hrana pogosto konča na odlagališčih, je Endava vzgled, saj zaposlene spodbuja k pravilnemu zbiranju organskih odpadkov.

Endava je zaradi velike količine organskih odpadkov v svojih pisarniških kuhinjah uvedla posode za organske odpadke Organko Daily in kompostnike Bokashi Organko Garden.

Zaposlene so spodbudili, da odpadno hrano spremenijo v dragoceno osnovo za kompost in tekočino za fermentacijo, ki služi kot organsko gnojilo za vrtove, rastline in drenažne sisteme.

Ta skupna prizadevanja omogočajo zaposlenim, da se vključijo v kompostiranje, pridobivajo visokokakovosten kompost za osebne vrtnarske projekte in hkrati prispevajo k bolj zdravemu planetu.

VZPOSTAVITE SVOJ PROJEKT KOMPOSTIRANJA