Skip to content
Manj je več: Delavnice za osnovnošolce
07. 04. 2023

Manj je več: Delavnice za osnovnošolce

V projektu Manj je več, ki ga izvajamo skupaj z društvom Ekologi brez meja, organiziramo delavnice za osnovnošolce, na katerih jim predstavljamo prve korake do trajnostnega načina življenja.  Z delavnicami in projektom uresničujemo temeljni vrednoti našega podjetja - odgovornost in trajnost ter se pogumno lotevamo tematike ravnanja s plastiko in biološkimi odpadki. Projekt zajema 10 osnovnih šol, kjer bomo izvedli delavnice.

Operacija »Manj je več«, ki jo financirata Evropska unija in Republika Slovenija, naslavlja več nivojev skrbi za okolje, vključno z varovanjem okolja, zmanjševanjem in ponovno uporabo plastičnih odpadkov, prilagoditvijo kmetijstva podnebnim spremembam, trajnostno proizvodnjo hrane in porabo hrane ter zmanjšanjem količine zavržene hrane. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov in irski LAS, ki imajo pod svojim okriljem 23 partnerjev. Na eni izmed delavnic na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, smo se udeležili predstavitve različnih tipov plastike, interaktivnih delavnic in ogleda kratke risanke o posledicah plastike na morske živali.

Prvi cilj projekta Manj je več je ozaveščanje osnovnošolskih otrok o plastiki in njeni primarni ter ponovni uporabi. Želimo pokazati, da odpadna plastika ni le odpadek, ampak lahko služi kot pomembna sekundarna surovina za izdelavo novih produktov. Iz zbrane plastike bomo razvili nov material in izdelali nove izdelke, kuhinjske kompostnike Bokashi Organko, da bodo otroci videli, kako se lahko odpadna plastika uporabi v praksi.

Naš drugi projektni cilj bo uresničen v naslednji fazi, kjer bomo osnovnošolce poučili o ravnanju z biološkimi odpadki ter kompostiranju.

Delavnice kot so te, so primer dobre prakse izobraževanja osnovnošolskih otrok o prvih korakih v krožnem gospodarstvu, skozi katerega pridobivajo znanje za bolj trajnosten način življenja.

SORODNE VSEBINE