nov. 14, 2023 by Plastika Skaza

Ogljični odtis podjetja Plastika Skaza

Trajnostni razvoj

Emisije toplogrednih plinov (TGP), ki v splošnem izvirajo predvsem iz sežiganja in kurjenja fosilnih goriv, krčenja gozdov in živinoreje, povečujejo učinek tople grede in segrevanje ozračja. To negativno vpliva na naravno okolje, zdravje in počutje ljudi in lahko povzroči katastrofalne spremembe globalnega okolja.1Ogljični odtis podjetja Plastika Skaza

V skladu s Pariškim sporazumom, katerega glavni cilj je ohraniti globalno segrevanje na varnih ravneh (to pomeni, da se povprečna svetovna temperatura ne bi dvignila za več kot 1,5°C, v primerjavi s predindustrijsko ravnjo), moramo prepoloviti emisije TGP do leta 2030, do leta 2050 pa postati podnebno nevtralni.2

Ogljični odtis glede na prihodke od prodaje (intenzivnost emisij TGP) je merilo, koliko TGP izpustimo, ko ustvarimo en milijon EUR v gospodarstvu. Z rastjo podjetja in prihodkov je pričakovano, da se bo povečal tudi ogljični odtis, vendar je pomembno, da z optimizacijo in z ukrepi omejimo intenzivnost emisij TGP.

V spodnji tabeli je naveden čisti prihodek od prodaje, skupne emisije obsega 1 in 2 ter intenzivnost emisij TGP za leta 2019-2022. Intenzivnost emisij je v letu 2022 narasla za 28 % v primerjavi z izhodiščnim letom, zaradi izzivov pri nabavi elektrike iz obnovljivih virov (stečaj našega dobavitelja).

Leto Prihodek
(mio EUR)

Emisije obsega 1 in 2
[t CO2eq]

Intenzivnost emisij TGP
[t CO2/mio EUR]
2019 36,2 212,0 5,9
2020 31,0 383,0 12,4
2021 38,7 220,7 5,7
2022 43,2 1481,1 34,3

Intenzivnost emisij TGP za podjetje Plastika Skaza.

Da bi doprinesli svoj del k zmanjševanju emisij TGP, smo si v podjetju Plastika Skaza postavili cilj, da do leta 2025 zmanjšamo intenzivnost emisij toplogrednih plinov obsega 1 in 2 za 50 %, v primerjavi z izhodiščnim letom 2019.

Za dosego tega cilja smo pripravili strategijo za zmanjševanje emisij TGP do leta 2025, ki med drugim vključuje:

  • aktivnosti za zmanjšanje porabe fosilnih goriv,
  • optimizacijo procesov in digitalizacijo,
  • povečanje energetske učinkovitosti,
  • postavitev sončne elektrarne,
  • uporaba energije iz obnovljivih virov itd.

Ogljični odtis podjetja Plastika Skaza

 

1 Vzroki podnebnih sprememb, 2022. https://climate.ec.europa.eu/climate-change/causes-climate-change_sl 
2 Pariški sporazum o podnebnih spremembah, 2023  https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-change/paris-agreement/

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si