nov. 4, 2022 by Plastika Skaza

Projekt: The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach; LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle

Sofinancirani projekti, LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle

V projektu plasticLIFEcycle bomo projektni partnerji iz Poljske, Nizozemske in Slovenije izvedli recikliranje mešanih plastičnih odpadkov, z namenom zvišanja deleža reciklirane plastike v proizvodnji novih izdelkov.

Program: EU Programme for Environment and Climate Action 

Naslov projekta: The solution for the management of mixed hard PLASTIC waste by applying CIrCuLar Economy approach; LIFE21-ENV-PL-plasticLIFEcycle

Trajanje: 48 mesecev

Pričetek: 1.8.2022

Ocenjena vrednost projekta: 3.830.295,05 EUR

Višina sofinanciranja: 2.298.174,00 EUR

Partnerji: INVESTEKO SA (koordinator), Plastika Skaza d.o.o., THE NEW RAW, EkoPartner, EFOE, IETU

Opis projekta:

V projektu plasticLIFEcycle bomo projektni partnerji iz Poljske, Nizozemske in Slovenije izvedli recikliranje mešanih plastičnih odpadkov, z namenom zvišanja deleža reciklirane plastike v proizvodnji novih izdelkov. Cilj bo dosežen z novim poslovnim sodelovanjem med vsemi deležniki, ki bo temeljilo na:

a) novih inovativnih rešitvah za sortiranje trdih plastičnih odpadkov v frakcije, ki se lahko reciklirajo;
b) dveh inovativnih rešitvah za sistematsko uvajanje reciklatov v produkte z visoko vrednostjo – proizvodnji plastičnih granulatov in proizvodnji brizganih izdelkov ter robotskem 3D tisku.

Vloga Plastike Skaze v projektu je vzpostavitev modularnega prototipnega sistema za kompavndiranje reciklatov, ki bo sprejemal tako materiale iz sortirnega sistema trdih plastičnih odpadkov kot tudi materiale, ki nastanejo pri lastni proizvodnji plastičnih izdelkov s tehnologijo brizganja in jih je trenutno težko reciklirati, zaradi izmeta, oziroma pogače.

Projektne cilje bomo dosegli z:

- načrtovanjem in izdelavo sistema za kompavndiranje materialov (linija za kompavndiranje (ekstruder) in mlin za mletje pogač),

- validacijo in testiranjem izdelanega sistema z uporabo primarnih materialov ter reciklatov,

- razvojem sistema za spremljanje in kontrolo kakovosti proizvedenih reciklatov,

- razvojem in proizvodnjo novih recikliranih materialov,

- proizvodnjo plastičnih izdelkov in razvitih recikliranih materialov ter laboratorijskim testiranjem izdelkov,

- ovrednotenjem okoljskega vpliva proizvedenih izdelkov (LCA) ter

- izdelavo poslovnega načrta.

20201109PHT91116-ml

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si