mar. 6, 2023 by Plastika Skaza

Skaza razvija napredne reciklirane materiale za aplikacije v električni in elektronski opremi

INCREACE

INCREACE je evropski raziskovalni projekt financiran iz programa Obzorje Evropa. V njem sodeluje 19 vodilnih evropskih raziskovalnih inštitucij in industrijskih partnerjev. Med njimi je Plastika Skaza edini partner iz Slovenije. Velenjsko družinsko podjetje vodi v projektu raziskovalno študijo, ki se ukvarja z razvojem naprednih reciklatov za aplikacije v električnih pametnih števcih in polnilnicah za električna vozila. Zaradi strogih varnostnih zahtev se v električni opremi trenutno uporabljajo izključno osnovni plastični materiali, saj ustreznih recikliranih materialov na tržišču še ni na voljo. Z uspešno izvedbo projekta Skaza utrjuje položaj vodilnega slovenskega podjetja v razvoju trajnostnih rešitev in izdelkov iz plastike. Poleg svoje pa krepi tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Povečanje deleža reciklirane plastike v novih izdelkih, je eden izmed ciljev Evropske strategije za plastiko. Z njenim uresničevanjem se bo na Evropskem trgu do leta 2025 vsaj 10 milijonov ton reciklirane plastike porabilo za izdelavo novih izdelkov. Če primerjamo s štirimi milijoni ton v letu 2016, gre za ambiciozen cilj, ki ga lahko uresničijo trajnostno usmerjena podjetja. Povečanje deleža recikliranja, bo vplivalo tudi na znižanje emisij toplogrednih plinov in količino deponiranih odpadkov. Zato so se je v projektu INCREACE, evropskem raziskovalnem projektu, ki ga financira program Obzorje Evropa, povezalo 19 vodilnih evropskih raziskovalnih inštitucij in industrijskih partnerjev, vključno s Plastiko Skaza. Odločeni so, da prispevajo k povečanju vnosa reciklirane plastike v izdelke z visoko dodano vrednostjo z vpeljavo inovativnih rešitev v celotni vrednostni verigi recikliranja.

»Ocenjuje se, da električne naprave v gospodinjstvih na letni ravni povzročijo 51.000 požarov, skoraj 500 smrti, 1.400 poškodb in 1.3 milijarde škode«.

V projektu INCREACE Plastika Skaza vodi raziskovalno študijo, ki se ukvarja z razvojem naprednih reciklatov za aplikacije v električni in elektronski opremi. Glavne družine izdelkov, na katere cilja Skaza, so ohišja električnih pametnih števcev in polnilnic za električna vozila. Tovrstne aplikacije imajo izredno visoke zahteve glede uporabljenih materialov, predvsem v smislu gorljivosti, električnih lastnosti in dolgoročne obstojnosti. Plastične komponente morajo namreč zagotavljati ustrezno varnost pri uporabi.

Zaradi strogih varnostnih zahtev se za zahtevne aplikacije v električni opremi uporabljajo izključno osnovni plastični materiali, saj ustreznih recikliranih materialov na tržišču še ni na voljo. V sklopu INCREASE projekta Skaza skupaj s partnerji razvija reciklate iz popotrošniške odpadne plastike na osnovi polikarbonata (PC) in mešanic PC in akrilonitril butadien stiren kopolimera (ABS), ki bodo izpolnjevali vse zahteve omenjenih aplikacij, vključno z enim izmed najstrožjih standardov gorljivosti plastičnih materialov UL 94 V0. Glavni izzivi s katerimi se konzorcij sooča, so povezani z zagotavljanjem ustreznih virov odpadne plastike, razvojem naprednih tehnologij recikliranja, ki vključujejo postopke čiščenja, sortiranja in ponovne predelave ter z izpolnjevanjem strogih regulativ.

Uspešen razvoj reciklata bo predstavljal velik preboj na področju uporabe recikliranih materialov v električni in elektronski opremi, s tem pa pomembno doprinesel k širšim družbenim ciljem – znižanju emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji novih izdelkov in preprečevanju onesnaževanja okolja s plastičnimi odpadki.

Več informacij o projektu lahko najdete na njegovi spletni strani: https://increace-project.eu/

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si