Skip to content
Skaza stremi k zmanjševanju ogljičnega odtisa
12. 12. 2022

Skaza stremi k zmanjševanju ogljičnega odtisa

V skladu z vizijo, politiko in vrednotami podjetja Plastika Skaza, d.o.o., smo v podjetju določili ogljični odtis podjetja preteklih let s pristopom lastniškega deleža. Obseg 1 predstavljajo neposredne emisije toplogrednih plinov iz izvorov v lasti ali pod nadzorom podjetja, obseg 2 predstavljajo emisije iz naslova kupljene električne energije in toplote, obseg 3 pa ostale posredne emisije. Trenutno je glavni fokus podjetja zmanjševanje emisij obsega 1 in 2, nadalje pa tudi obsega 3, ki predstavlja več kot 95 % ogljičnega odtisa podjetja. Pri ogljičnem odtisu obsega 1 in 2 igrajo ključno vlogo vir električne energije, poraba fosilnih goriv in daljinsko ogrevanje.

Elektriko smo v letu 2021 dobavljali iz nizkoogljičnih, obnovljivih virov energije, zato je bil ogljični odtis obsega 1 in 2 za 92 % nižji, kot bi bil v primeru, da bi jo dobavljali iz slovenske energetske mešanice. Uspešni smo tudi pri zmanjševanju porabe fosilnih goriv in toplote iz daljinskega ogrevanja: v letu 2021 smo zmanjšali porabo dizla za 9,4 % in porabo toplote za 17,2 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2019.

V podjetju se za oceno vplivov na okolje izdelkov lastne blagovne znamke poslužujemo tudi LCA, s pomočjo katere poskusimo ovrednotiti izdelke skozi čim več okoljskih kazalcev, med katerimi je tudi ogljični odtis. Z vidika ogljičnega odtisa dosegamo najboljše rezultate pri uporabi bioosnovanih materialov – pri LCA izdelka Pick&Go se je namreč izkazalo, da dosegamo celo negativni ogljični odtis (zmanjšujemo CO2 v okolju).

Učinkovito upravljanje z ogljičnim odtisom predstavlja vedno večjo konkurenčno prednost na trgu, kar se vidi tudi pri naših poslovnih partnerjih. Vedno več partnerjev zahteva od dobaviteljev poročanje o ogljičnem odtisu, nekateri imajo tudi zelo jasno postavljene cilje vezane na zmanjševanje ogljičnega odtisa po celotni verigi vrednosti. Menimo, da bo to kmalu pomenilo tudi zmanjšan oz. prekinjen obseg poslovanja s podjetji, ki se ne bodo dovolj hitro odzvala na spremembe podnebne politike.

SORODNE VSEBINE