dec. 19, 2022 by Plastika Skaza

45 let Skaze

Dogodki

Danes plastika predstavlja velik del življenja. Samo v Evropi vsako leto ustvarimo okrog 30 milijonov ton plastičnih odpadkov, od tega jih recikliramo zgolj slabih 30 odstotkov. Plastični odpadki čedalje bolj onesnažujejo oceane. V njih bo po nekaterih ocenah do leta 2050 več plastike kakor rib. Verjetno se ob tem premalo zavedamo, da oceani proizvedejo več kisika kakor vsi gozdovi sveta.

Z uvedbo krožnega gospodarstva svet zaostaja in izgublja dragocene minute. Medtem pa se količina plastike, ki se znajde celo v naših pljučih in hrani, vsako leto povečuje. Zato potrebujemo trajnostno naravnana podjetja, ki se zavedajo, da poslovanje po načelih krožnega gospodarjenja nima zmagovalcev. Ampak gre za vizijo, v katero je treba pritegniti ves svet, če želimo naš planet ohraniti za bivanje.

Pionirja na tem področju v Sloveniji sta bila pred 45 leti Franc in Martina Skaza. Danes po zaslugi njune vizionarske podjetniške zamisli Plastika Skaza velja za začetnico trajnostnega poslovanja v Sloveniji. S trdim delom in predanostjo zeleni prihodnosti ravnanja s plastiko, predvsem pa s sodelovanjem vseh zaposlenih in poslovnih somišljenikov, sta viziji vdihnila življenje.

Kisik in potreben zagon za vodenje družinskega podjetja z več kot 250 zaposlenimi, je zdaj v rokah druge generacije, ki uspešno uresničuje začrtano pot s poslovnim sodelovanjem z globalnimi multinacionalkami. Tanja in Igor Skaza sta srce podjetja in z navdihujočim vodenjem postavljata trende v krožnem gospodarstvu. Vsaka nova zgodba v poslovnem ekosistemu Skaze se začne z željo ali idejo poslovnih partnerjev. Do končnega proizvoda v elektro, pohištvenem ali medicinskem segmentu industrije, pa partnerjem podjetje Skaza svetuje o celotnem trajnostnem procesu poslovanja. Partnerje spodbujajo k vpeljavi trajnostnih materialov, ki jih pridobivajo iz odpadne ali bioosnovane plastike iz obnovljivih virov. S tem izboljšujejo kakovost izdelkov, ustvarjajo potrebne inovacije za svetovno industrijo in prispevajo k zmanjševanju odpadne plastike.

Dolgoletne izkušnje, znanje in strast so jih vodili do uveljavitve lastne blagovne znamke. S kompostniki Bokashi Organko so svetu ponudili rešitev, s katero uporabniki odpadno hrano spreminjajo v novi vir. K temu krožnemu gospodarjenju z odpadno hrano so spodbudili že na deset tisoče ljudi po vsem svetu. Povečuje se tudi število trajnostnih skupnosti, ki stanovalce spodbujajo k odgovornemu ravnanju z biološkimi odpadki.

Skaza lahko uresničuje svojo trajnostno zgodbo zaradi čudovitih ljudi, ki so srce in energija tega podjetja. Zato so hvaležni vsakemu sodelavcu, ki s svojim delom prispeva pomemben del v njihovi trajnostni zgodbi. Tudi v prihodnje bodo spodbujali sodelovanje in zavedanje svojih zaposlenih, da lahko uresničijo vse osebne in poklicne potenciale. Ko celotno podjetje, tako kot igralci v kolektivnih športnih, deluje povezano in se pri tem vsak zaveda svoje vrednosti, je mogoče vse. Samo s takšnimi sodelavci lahko namreč podjetje viša dodano vrednost in uresničuje svoje poslanstvo – svet z manj odpadne plastike in ohranitev planeta za prihodnje generacije.