Skip to content
Ob svetovnem dnevu čebel na Skazinem vrtu v odslužene Organke posadili medovite rastline
27. 05. 2022

Ob svetovnem dnevu čebel na Skazinem vrtu v odslužene Organke posadili medovite rastline

Skazino poslanstvo je soustvarjanje trajnostno usmerjenih rešitev za vsakodnevno rabo, s katerimi ozaveščamo ljudi in prispevamo k čistejšemu okolju. Dve izmed Skazinih temeljnih vrednot pa sta TRAJNOST in ODNOSI. Kako naše vrednote tudi živimo, so ob svetovnem dnevu čebel pokazale naše sodelavke iz Oddelka raziskav in inovacij, ki so v sklopu teambuildinga na Skazinem vrtu v odslužene Bokashi Organke, posadile medovite rastline, na katerih se bodo pasle čebele.

V skladu z našo zeleno filozofijo smo ponovno uporabili Organke

Tako smo, v skladu z našo zeleno filozofijo, ponovno uporabili Organke - sicer jih uporabljamo za kompostiranje v domači kuhinji ali na vrtu - in jim dodelili vlogo korit ter jim tako vdahnili novo življenje. Svoj delež pa smo prispevali tudi k zaščiti čebel, ki vemo, da so eden od pomembnih opraševalcev, zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja.

Organkom smo dodelili vlogo korit ter jim tako vdahnili novo življenje

V Skazi sicer spremljamo različne okoljske vidike svojega delovanja, kot so: poraba energentov, voda, fosilnih goriv, itd., Pri snovanju izdelkov se poslužujemo eco designa, materiali, ki jih izbiramo za proizvodnjo izdelkov lastne blagovne znamke pa so reciklati ali bioosnovani materiali. Elektriko dobavljamo izključno iz obnovljivih virov energije, s čimer smo precej zmanjšali naš ogljični odtis.

V Skazi spremljamo različne okoljske vidike svojega delovanja,

Eden najpomembnejših dejavnikov pri zmanjševanju ogljičnega odtisa pa vemo, da so prav rastline, ki v procesu fotosinteze vežejo ogljikov dioksid iz zraka in tako zmanjšujejo njegovo vsebnost v atmosferi. In ravno to je bilo naše vodilo za spomladansko akcijo na Skazinem vrtu. Da na inovativen način ponovno uporabimo odslužene Organke in v njih posadimo rastline, ki so medovite, hkrati pa jih lahko uporabimo v domači kuhinji.

Ob svetovnem dnevu čebel na Skazinem vrtu v odslužene Organke posadili medovite rastline

Še ena v sklopu naših zelenih aktivnosti pa je formuliranje ZELENE EKIPE strokovnjakov z različnih področij, ki bodo vsak na svojem področju spremljali različne parametre podjetja in izdelkov z namenom, da postanemo okolju še prijaznejši.

SORODNE VSEBINE