Skip to content
Project BioSeedPack
21. 07. 2020

Projekt BioSeedPack

S ponosom predstavljamo še en projekt, s katerim bomo preko inovativnega modela krožnega gospodarstva revalorizirali produkt kmetijsko-pridelovalnega sektorja (t.i. semena vrtnin in žit kot potencialna sekundarna surovina) in ga ponovno vključili v verigo primarnih surovin za izdelavo okolju prijaznih biopolimernih izdelkov v plastično-predelovalnem sektorju. 
Naslov projekta

Didaktični set iz bio-osnovanih polimerov in semen
 
Cilj razvojnega projekta

Razvoj nove linije biokompozitnih izdelkov za prehrambni sektor, lansirane pod blagovno znamko podjetja SKAZA, ki bodo osnovani na biopolimernih materialih, opremljenih s certifikatom kompostiranja, biorazgradljivosti in reciklabilnosti, ter semen vrtnin in žit, ki so klasificirana kot sekundarna surovina.
 
Opis raziskovalno razvojnega projekta

Z novimi produkti, ki bodo okolju prijaznejša alternativa trenutno večinsko zastopanim sintetičnim plastičnim proizvodom, bomo na osnovi interdisciplinarnega med-sektorskega povezovanja vzpostavili popolnoma novo verigo vrednosti ter odprli nove priložnosti na trgu, predvsem iz vidika konkurenčne prednosti vključenih deležnikov in njihove mednarodne prepoznavnosti. Projekt BioSeedPack je zasnovan na kaskadnem pristopu izkoriščanja sekundarnih surovin za nove izdelke z visoko dodano vrednostjo, vpeljavi novega krožnega poslovnega modela, upoštevanju eko-dizajn načrtovanja, analizi življenjskega cikla, možnosti odlaganja, predelave ali ponovne izrabe izhodnih produktov ter vsesplošnih trajnostnih meril na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.
 
Partnerji: ob Plastiki Skaza d.o.o. v projektu sodeluje partner KOM podjetje za izdelavo in prodajo orodij d.o.o.
Trajanje: 24 mesecev

EU projects - biopack seed

SORODNE VSEBINE