okt. 12, 2022 by Plastika Skaza

Projekt Skaza 5.0 - Celostna digitalna preobrazba verige vrednosti Plastike Skaza za zadovoljstvo zaposlenih in krepitev organizacijske kulture

Sofinancirani projekti, Skaza 5.0

Projekt Skaza 5.0 - Celostna digitalna preobrazba verige vrednosti Plastike Skaza za zadovoljstvo zaposlenih in krepitev organizacijske kulture

Projekt izvajamo od aprila 2022 do marca 2024. 

S projektom Skaza 5.0 bomo izvedli celostno digitalno preobrazbo verige vrednosti Plastike Skaza, z namenom povečanja učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti na trgu, ter povečanja zadovoljstva zaposlenih in krepitve organizacijske kulture. Obenem projekt Skaza 5.0 zvišuje dodano vrednost na zaposlenega in zagotavlja večjo učinkovitost in zavzetost zaposlenih.

Projekt bomo izvedli v sodelovanju s partnerji. PLASTIKA SKAZA d.o.o., ITELIS d.o.o., NETIS d.o.o., ALSET d.o.o., INEA d.o.o. in ZLATOROG OPREMA d.o.o. Kot vodilni partner konzorcija si bomo skozi celotno obdobje trajanja projekta prizadevali za uspešno sodelovanje vseh partnerjev. Vzpostaviti želimo tudi dobre temelje za poslovno sodelovanje v prihodnje. Sicer pa načrtujemo izpolnitev vseh v projektu zastavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti. Uveljavitev načrtovanega razvoja in implementacijo dejanskih rešitev, ki imajo uporabno vrednost v industriji.

Pri izvedbi projekta Skaza 5.0 se bomo osredotočili na implementacijo sodobnih digitalnih tehnologij, na številnih področjih, in sicer, pri zbiranju in upravljanju podatkov v proizvodnih sistemih, poslovnem odločanju na podlagi analitičnih podatkov. Prav tako za implementacijo učinkovite logistike in oskrbovalne verige, nabavo in prodajo ter uspešno upravljanje odnosov z zunanjimi partnerji. Nenazadnje tudi za učinkovito upravljanje s porabo energije, avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnih operacij. Najpomembnejša pa bo uspešna povezava vseh teh digitalnih orodij in sistemov v uspešno in učinkovito celoto.

Plastika Skaza bo vzpostavila učinkovit nivo industrijske proizvodnje 5.0. Z razvojem in implementacijo digitalnih orodij, ki omogočajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, lažje poslovno odločanje, agilnost naših proizvodnih sistemov, maksimalni izkoristek proizvodnih resursov in nenazadnje zadovoljne ter srečne zaposlene, ki so ključni za uspeh naših projektov. Ena izmed temeljnih vrednot podjetja Plastika Skaza je konstanten in kontinuiran napredek. Udejanjali jo bomo tako v času izvajanja projekta, kot tudi v prihodnje. Po zaključku projekta bomo imeli postavljene celostne in zdrave temelje digitalizacije, ki jih bomo v prihodnje še nadgrajevali in povezovali v celoto. In tako omogočali učinkovita, sodobna ter delavcem prijazna delovna mesta.

Višina celotnih stroškov operacije znaša 4.256.462,00 EUR.

Višina sofinanciranja znaša 1.934.592,14 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Digitalna preobrazba gospodarstva« (JR Digit NOO). Naložbo sofinancira Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU. Več informacij na spletni strani gov.si.

Skaza 5.0 - logotipi spletna stran - noga_

 

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si