dec. 2, 2022 by Plastika Skaza

Skaza ima dokazano zavzete zaposlene

Dogodki

V podjetju Skaza lahko že 45 let uresničujemo svojo trajnostno zgodbo zaradi čudovitih ljudi, ki so srce in energija tega podjetja. Zato smo hvaležni vsakemu sodelavcu, ki s svojim delom prispeva pomemben del v naši trajnostni zgodbi.
Zavzetost predstavlja visok nivo energije, predanosti, vitalnosti in navdušenja nad ter med delom. Bolj kot smo zavzeti, bolj smo produktivni, manj v stresu in bolj zadovoljni s svojim življenjem. Posledično pa zaradi teh občutkov čutimo tudi večjo pripadnost svoji organizaciji.

Zavzeti posamezniki namreč dela ne jemljejo kot breme, ampak kot nove izzive. Zato lahko razumemo zavzetost kot zmagovalno kombinacijo tako za zaposlene kot za organizacijo.

To je pokazala nedavno izvedena anketa o zavzetosti, v kateri je sodelovalo 71 odstotkov vseh naših sodelavcev. Povprečna stopnja zavzetosti je 3,94. To je zelo dober rezultat. Ovrednotimo ga lahko še boljše, ko povemo, da imamo na ravni podjetja kar 56 odstotkov aktivno zavzetih sodelavcev. To predstavlja skoraj petnajst aktivno zavzetih sodelavcev na enega aktivno nezavzetega. To so številke, ki nas ponosno postavljajo ob bok uspešnim podjetjem, saj je rezultat nad 50 odstotkov aktivno zavzetih izjemen. Za primerjavo lahko povemo, da je ta odstotek na globalni ravni 21 oziroma 32 odstotkov v ZDA. V EU pa 14 odstotkov.

Kot kažejo rezultati ankete, je ljudem pomembno, da vedo, kaj se od njih pričakuje pri delu, da jih najvišje vodstvo ceni in obravnava spoštljivo in da znamo poiskati načine za razrešitev problemov v delovnem okolju. Da bomo glede na izkazano zavzetost napredovali od uspešnih k vrhunskim podjetjem, si bomo prizadevali za 71 odstotkov aktivno zavzetih zaposlenih. Oziroma k razmerju 17,5 aktivno zavzetih na enega aktivno nezavzetega.

To je ideal, ki nas ne slepi pred tem, kar že imamo. Bomo pa v prihodnje nadaljevali in bogatili zavzetost naših sodelavcev z izvajanjem odkritega komuniciranja, pohval in negovanja naših odnosov. Ti temeljijo na pravih vrednotah, saj nas trajnost, pogum, odgovornost, odnosi in napredek vedno znova in znova bogatijo.

Družini prijazno podjetje omogoča vse tisto, kar rabijo mamice in očetje, da negujejo svojo družino, masaž na delovnem mestu, toplih malic in druženja na pikniku, pa se razveseli vsak sodelavec.
Še naprej se torej trudimo delati srčno, saj bomo s takšnim načinom sodelovanja zagotovo bližje uresničitvi napredka tudi pri zavzetosti. Ob tem ne pozabimo: delujmo ODGOVORNO do sebe in drugih, skrbimo za TRAJNOST naših medsebojnih ODNOSOV in stremimo k NAPREDKU s pomočjo POGUMA.

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si