dec. 1, 2021 by Plastika Skaza

Skaza na pomoč Mestni občini Ljubljana pri ravnanju z biološkimi odpadki

V gibanju

Skazovci smo ustvarjalci sprememb in inovatorji, ki iščejo rešitve za podnebne izzive. Pridružujemo se globalnemu projektu, ki bo povezal 180 mest po vsem svetu.

Na Climathon-u 2021, ki bo potekal med 29. novembrom in 2. decembrom 2021 v Ljubljani, se bomo spopadli z izzivom, kako spodbuditi prebivalce Ljubljane k odgovornemu ločevanju bioloških odpadkov in razmišljali o tem, kako na ravni ljubljanske občine izpeljati projekt, ki bi podpiral krožni model ravnanja z biološkimi odpadki.

Vemo, da so biološki odpadki eden največjih sovražnikov okolja. Ti predstavljajo kar 34 % vseh odpadkov, v Evropi jih na leto proizvedemo kar 75 milijonov ton. Še bolj zastrašujoče je dejstvo, da se 57 % odpadkov hrane sploh ne reciklira. Pristanejo v mešanih odpadkih in v ozračje spuščajo toplogredne pline, ki jih ne smemo spregledati.

Kako lahko problem odpravimo? Rešitev je v odgovornemu ravnanju s hrano, kar vključuje zmanjševanje bioloških odpadkov, ki se začne pri vsakemu posamezniku, in ponovno uporabo ostankov hrane, kar lahko dosežemo tako na nivoju skupnosti, kot na nivoju posameznika. Male spremembe se namreč začnejo že v domovih vsakega posameznika.

V Skazi si prizadevamo za zmanjševanje bioloških odpadkov in njihovo ponovno uporabo, saj se zavedamo, da odpadek ni zgolj odpadek, temveč vir novega življenja. To lahko dosežemo z uporabo naših Bokashi Organko kompostnikov, v katerih s pomočjo efektivnih mikroorganizmov odpadki fermentirajo in predstavljajo prvovrstno osnovo za kompost.

Udeleženci Climathona bodo izziv odgovornega ravnanja z biološkimi odpadki reševali pod našim mentorstvom. Verjamemo, da bodo ideje, ki jih bomo našli in nadgradili skupaj, prava rešitev za reševanje bioloških odpadkov v Mestni občini Ljubljana, ki jo bomo v prihodnje tudi implementirali.