maj 28, 2021 by Plastika Skaza

Skazin posodobljen strojni park

V gibanju

S ponosom naznanjamo, da smo ta teden namenili proslavljanju uspešne posodobitve strojnega parka v naši proizvodnji.

Novi stroji z zapiralno silo 110 – 240 ton so bili varno in ustrezno nameščeni v naše proizvodne obrate. Stroje smo nabavili z namenom izboljšave vrzeli med kakovostjo in produktivnostjo, ki jo omogoča naš strojni park. Takšni nakupi nam omogočajo doseganje višjih rezultatov kazalnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), s katerim poskrbimo za izboljšano produktivnost in na koncu tudi za končno zadovoljstvo kupca, ki ga opremimo z željenim izdelkom.

Pred dostavo strojev je bilo veliko načrtovanja, da je vse potekalo v skladu s proizvodnimi prostorskimi kapacitetami, in da je na koncu ergonomija stroja varna ter učinkovita. Namestitev novih strojev pomeni začetek velike investicije v strojni park in novo opremo v celotnem letu 2021, ki smo se je lotili v podjetju Skaza. V prihodnje namreč pričakujemo tudi prihod enega izmed večjih strojev, ki bo služil našemu novemu stebru na področju izdelave izdelkov za medicinsko industrijo, in tako z zapiralno silo 650 ton še bolj dvignil nivo našega strojnega parka.

Z nakupom stroja nismo le pomladili strojnega parka in izboljšali produktivnosti, temveč smo z nakupom prizanesli tudi naravi. Ker smo eno od štirih slovenskih podjetij, ki smo podpisali EU zahtevo za več podnebne ambicioznosti (s ciljem zmanjšati CO2 izpuste za 55 % do leta 2030) in Evropski pakt za plastiko, smo v ta namen kupili električne stroje, ki imajo veliko manj negativnega vpliva na okolje.