avg. 18, 2021 by Plastika Skaza

Usklajevanje zasebnih in poslovnih potreb naših sodelavcev

EU projekti

V Skazi se že od leta 2014 ponašamo z nazivom Družini prijazno podjetje, ki nas zavezuje k družbeno odgovornemu delovanju ter predvsem upoštevanju in usklajevanju zasebnih potreb s poklicnim življenjem naših zaposlenih. Za pridobitev certifikata smo uvedli nabor ukrepov, s katerimi zagotavljamo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, saj menimo, da je to ključno za uspeh podjetja.

Med ukrepe, ki smo jih uvedli, spada na primer redno ocenjevanje vodij, ki prispeva k izboljšanju odnosov, z nudenjem ciljno usmerjenih izobraževanj zaposlene spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, poleg tega pa z rednimi druženji in povezovanjem krepimo vezi med sodelavci.

Možnost dela od doma in fleksibilen delovni čas

Eden izmed pomembnejših ukrepov, ki smo jih sprejeli, je možnost dela od doma in fleksibilen delovni čas, ki smo ga uvedli že pred epidemijo korona virusa, saj verjamemo, da so naši zaposleni odgovorni in jim zaupamo. Težko trdimo, da je ta možnost zgolj nekaj dobrega ali slabega, saj je od vsakega posameznika odvisno, ali si zna svoj čas dobro organizirati. Z možnostjo samoorganiziranja spodbujamo samostojnost, posledično pa so naši zaposleni bolj zadovoljni in učinkoviti pri delu.

Delo od doma v času epidemije korona virusa

Naše izkušnje v času korona krize so pokazale, da je v posameznih primerih delo potekalo fokusirano, nekateri zaposleni so bili dodatno motivirani in so dosegali nadpovprečne rezultate, spet drugi pa so potrebovali nekaj dodatne spodbude s strani nadrejenih.

V prihodnje bomo prav gotovo nadaljevali z delom od doma, a pri tem ne bomo pozabili na pomembnost stika v živo. Kljub temu, da smo se v času epidemije virusa covid-19 naučili delovati virtualno, smo prepričani, da je odnose najlažje graditi z druženjem in direktnim stikom. Na ta način skrbimo za ohranjanje organizacijske kulture, ki ima v našem podjetju zelo velik pomen.