avg. 9, 2022 by Plastika Skaza

Zmanjševanje ogljičnega odtisa v podjetju se prične s posameznikom

Trajnostni razvoj

Ogljični odtis ali »carbon footprint« je seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih posredno ali neposredno lahko povzroči posameznik, organizacija, država, dogodek, proizvod ali storitev.

V podjetju Plastika Skaza se trudimo vsakodnevno poosebljati naše vrednote, kjer poleg poguma, odgovornosti, napredka in odnosov, dajemo ogromen poudarek na trajnost. Družbena odgovornost posameznika ali organizacije je lahko prvi korak v načrtovanju zmanjševanja emisij v okolju, zato smo v skladu z vizijo podjetja določili ogljični odtis podjetja v preteklih letih s pristopom lastniškega deleža. Ogljični odtis je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev emisij toplogrednih plinov (GHG). Obseg 1 predstavljajo neposredne emisije GHG iz izvorov v lasti ali pod nadzorom podjetja, obseg 2 predstavljajo emisije iz naslova kupljene električne energije in toplote, obseg 3 pa ostale posredne emisije. Pri ogljičnem odtisu obsega 1 in 2 našega podjetja igra ključno vlogo vir električne energije. Ker elektriko že več let dobavljamo izključno iz nizkoogljičnih, obnovljivih virov energije, imamo za cca. 90 % manjši ogljični odtis obsega 1 in 2, kot v primeru, da bi jo dobavljali iz slovenske energetske mešanice.

Zmanjsevanje ogljicnega odtisa

Trenutno je glavni fokus podjetja zmanjševanje emisij obsega 1 in 2, nadalje pa tudi obsega 3, ki predstavlja več kot 95 % ogljičnega odtisa podjetja.

 

Prijavite se na novice

Oddajte svoj elektronski naslov in se prijavite na Skaza novice.

Prijava na Skazin novičnik

Do trajnostnega načina življenja s kompostniki Bokashi Organko

Bokashi Organko 2
Želim kupiti na bokashiorganko.si